Hjelpemiddel

Har du spørsmål om tekniske hjelpemidler? 

Les meir på NAV si side

Har du fortsatt spørsmål, eller ynskjer du hjelp til å vurdere og/eller søkje om hjelpemiddel?

Ta kontakt med

Fysio -og ergoterapitenesta i Gloppen kommune ved Jannike Felde på telefon 99 15 79 62.