Boligdugnaden.no - rettleiing til privatpersonar som skal leige ut bustad

Nettstaden boligdugnaden.no er no blitt lansert. Denne skal gjere det enklare for privatpersonar å leige ut bustadar. 

Nettstaden er utvikla i eit samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Dugnad for fleire utleigebustadar

Krigen i Ukraina gjer at det kjem mange flyktingar til Noreg. Det store behovet for leiebustadar rammer ikke berre flyktningane, men også andre som ynsker seg inn på leigemarkedet.

Målet med Boligdugnaden.no er å få fleire til å leige ut ledige leiligheter, hus og rom. På nettsida har vi samla informasjon slik at du som bustadeigar blir i stand til å gjere ein eigenvurdering av bustaden din, før du leiger ut.

Gå til nettsida boligdugnaden.no