Vil du bli støttekontakt?

  • Støttekontakt er ei kommunal teneste for personar som treng hjelp til å ha ei meiningsfull og aktiv fritid, og å hindre isolasjon.
  • Støttekontakt, fritidskontakt, aktivitetskontakt, tenesta kan ha mange namn.
  • Vanlig oppdragstid er 2-6 timer i veka mot timebetaling.
  • I Gloppen er det både barn, ungdom og vaksne som trenger støttekontakt.