Frivillig

I Gloppen har vi mange frivillege lag, organisasjonar og enkeltpersonar. Dei yt stor innsats som eit supplement til Gloppen kommune sine tenester. 

Gloppen frivilligsentral er ein viktig samarbeidspart både for dei frivillege og for Gloppen kommune

Besøk gjerne nettsida til Gloppen frivilligsentral  - der kan du både melde deg som frivillig, og også legge inn behov dersom du ynskjer hjelp.

Sjå oversikt over lag og organisasjonar i Gloppen kommune