Aktiv fritid

Aktiv Fritid er eit lavterskeltilbod som alle kan henvende seg til utan søknad

Aktiv Fritid er eit tiltak for deg som synest det er vanskeleg å finne ein fritidsaktivitet som passar for deg, og som av ulike årsaker har utfordringar som hindrar deg i å delta i fritidsaktivitetar.

Målet vårt er at du saman med oss finn ein fritidsaktivitet eller sosial arena som opplevast meiningsfylt for deg og som du etter kvart kan drive med på eiga hand.

I samarbeid med Gloppen frivilligsentral har vi laga ei oversikt over ulike aktivitetar som du kan delta på her i kommunen.  Sjå foreningsportalen til Gloppen.

Kontaktinformasjon

Aktiv Fritid har kontortid onsdagar

Olin Almenning 90 65 68 40

Ane Merete Austrheim 99 09 94 95