Hjelpespørsmål - kartlegging av barn som pårørande

Hjelpespørsmål for kartlegging når føresette vert ramma av alvorleg sjukdom, rus eller anna vanskeleg livssituasjon, med tanke på barn som pårørande.

 • Sivil stand 
 • Den andre føresette sitt namn 
 • Barn, alder, adresse 
 • Foreldreansvar / samværsordning 
 • Andre viktige vaksne kring barnet / ungdomen 
 • Informasjon til barnet / ungdomen om den føresette sin situasjon / sjukdom? Korleis? 
 • Korleis påverkar din tilstand / sjukdomen kvardagslivet og tilhøvet til borna? 
 • Tiltak i heimen? 
 • Kvar er barnet på dagtid? Skule / barnehage. Korleis fungerer barnet / ungdomen der? 
 • Informasjon til barnehage/ skule/ hjelpeapparatet? Korleis? 
 • Tiltak i barnehage / i skule / frå hjelpeapparatet?

 

Ved evt forverring av tilstanden: 

 • Kven tek seg av born? 
 • Kven bør få informasjon? 
 • Anna som er viktig?

 

Om føresette samtykkjer til oppfølging av barnet/ungdomen, kontakt barneansvarleg: Hilde Nødset, leiar for Familiehuset, Gloppen.