Akuttberedskap etter kontortid

Felles akuttberedskap i barnevernet for kommunane Gloppen, Stad og Stryn utanom ordinær kontortid.

Ring kontakttelefon: 459 76 206

Akuttberedskapen er ei beredskapsvakt som kan kontaktast i situasjonar der meldar meinar det er grunnlag for strakstiltak frå barnevernstenesta. Beredskapsvakta har fullmakt til å kalle ut andre tilsette. 

Beredskapsvakta kan ikkje handsame hendingar som gjeld for andre enn dei tre samarbeidande kommunane. 

Informasjon om barnevernsvakten.no