Grunnskular i Gloppen

Breim skule (1.-7. trinn)

Rektor: Gro Larsen Hjelle 
E-post til rektor: gro.larsen.hjelle@gloppen.kommune.no

Viktige telefonnummer

Rektor - 90 61 97 13

Inspektør - 91 82 21 02

SFO - 99 08 54 42

Gå til skulen si nettside

Hyen skule (1.-10. trinn)

Rektor: Anne Kristin Eimhjellen 
E-post til rektor: anne.kristin.risoy.eimhjellen@gloppen.kommune.no

Viktige telefonnummer

Administrasjon - 45 87 11 61

Rektor - 92 40 76 55

SFO - 45 87 11 61

Gå til skulen si nettside

Nordstranda skule (1.-7. trinn)

Rektor: Elisabeth Sunde Andenæs
E-post til rektor: elisabeth.sunde.andenes@gloppen.kommune.no

Viktige telefonnummer

Rektor - 95 86 92 79

Inspektør -90 02 44 35 

SFO - 99 15 57 97

Gå til skulen si nettside

Sandane skule (1.-7. trinn)

Rektor: Linn Kristin Øren
E-post til rektor: linn.kristin.oren@gloppen.kommune.no

Viktige telefonnummer

Administrasjon - 99 09 49 20

Rektor - 91 33 12 62

Inspektør - 99 09 59 03

SFO - 90 71 81 94

Gå til skulen si nettside

Gloppen ungdomsskule (8.-10. trinn)

Rektor: Ragnhild Bruvoll
E-post til rektor: ragnhild.bruvoll@gloppen.kommune.no

Viktige telefonnummer

Administrasjon - 47 48 69 29

Rektor - 41 80 37 16

Inspektør - 99 10 97 57

Rådgjevar - 47 48 71 84

Gå til skulen si nettside

Kommunikasjon mellom skule og heim

Vi nyttar ei eiga digital løysing for enkel kommunikasjon med føresette. Vigilo opnar for digital tovegskommunikasjon via mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin.

Gå til informasjon om Vigilo