Grunnskuleopplæringa i Gloppen

Gloppen kommune har ansvaret for grunnskuleopplæringa i kommunen.

Oppvekstsjef Per Arne Strand er administrativ leiar for skulane i Gloppen. Han held til i tredje etasje på Gloppen heradshus.