Grunnskular i Gloppen

Breim skule (1.-7. trinn)

Rektor: Gro Larsen Hjelle  

E-post: gro.larsen.hjelle@gloppen.kommune.no 

Telefon:  90 61 97 13

Andre kontaktpersonar/telefonnummer

Inspektør, Tina Olafsen Pedersen - 91 82 21 02

SFO - 99 08 54 42

Hyen skule (1.-10. trinn)

Rektor: Anne Kristin Eimhjellen 

E-post: anne.kristin.risoy.eimhjellen@gloppen.kommune.no 

Telefon: 92 40 76 55

Andre kontaktpersonar/telefonnummer

Administrasjon - 45 87 11 61

SFO - 45 87 11 61

Nordstranda skule (1.-7. trinn)

Rektor: Elisabeth Sunde Andenæs 

E-post: elisabeth.sunde.andenes@gloppen.kommune.no

Telefon: 95 86 92 79

Andre kontaktpersonar/telefonnummer

Inspektør, Ingunn Aske Håvik  -90 02 44 35 

SFO - 99 15 57 97

Sandane skule (1.-7. trinn)

Rektor: Linn Kristin Øren

E-post: linn.kristin.oren@gloppen.kommune.no

Telefon: 91 33 12 62

Andre kontaktpersonar/telefonnummer

Administrasjon - 99 09 49 20

Inspektør, Trond Haugen - 99 09 59 03

Inspektør, Mads Wie - 90 71 91 12

SFO - 90 71 81 94

Gloppen ungdomsskule (8.-10. trinn)

Rektor: Ragnhild Bruvoll 

E-post: ragnhild.bruvoll@gloppen.kommune.no 

Telefon: 41 80 37 16

Andre kontaktpersonar/telefonnummer

Administrasjon - 47 48 69 29

Inspektør, Hildegunn Austrheim - 99 10 97 57

Rådgjevar, Kirsti Bjotveit - 47 48 71 48

Kommunikasjon mellom skule og heim

Vi nyttar ei eiga digital løysing for enkel kommunikasjon med føresette. Vigilo opnar for digital tovegskommunikasjon via mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin.

Gå til informasjon om Vigilo