Trafikksikker kommune

Gloppen er regodkjent som Trafikksikker kommune for perioden 2022-2024.

Kommunen vart første gang godkjent i mai 2018, etter at alle kommunale og private barnehagar i Gloppen vart individuelt godkjent våren 2017 (Breim barnehage allereie i 2016).

Målet med å vere Trafikksikker kommune er å sette fokus på kommunen sine rutinar knytt til trafikktryggleik i dei ulike einingane.