Formannskapet 2023-2027

Grupperinga Ap, H, KrF, MDG og V har felles varaliste

Grupperinga Sp og SV har felles varaliste

Gruppering

AP, H, KrF, MDG og V

Valde medlemmar

Arnar Kvernevik (Ap)
Jan Ove Rygg (H)
Monica Grov (AP)
Beate D. Nordvik (H)
Reidar Moldestad (H)
Ragne Mari R. Kandal (Krf)
 

Vararepresentantar i rekkefølgje

1. Mariel E. Koren (MDG)
2. Per Ståle Husevåg (KrF)
3. Alf Eirik Røyrvik (V)
4. Kristin Sælen (Ap)
5. Sjur Atle Austrheim (H)
6. Olav Klungre (KrF)
7. Tord Hafnor (MDG)
8. Lisbeth Stensaker (H)
 

Gruppering

SP og SV

Valde medlemmar

Per Jarle Myklebust (Sp)
Karoline Bjerkeset (Sp)
Hege Lothe (SV)

Vararepresentantar i rekkefølgje

1. Anders Felde (Sp)
2. Katrine A. Heggelund (SV)
3. Baard H. Bolstad (Sp)
4. Marit E. Larssen (Sp)
5. Bernt Reed (Sp)

Kontaktinformasjon til valde politikarar finn du her