Kunnskapsgrunnlag

Når vi skal lage langsiktige planar, sette oss mål, stratagiar, planlegge prioritering og levering av tenester til innbyggjarane våre må vi ha ulike kunnskapsgrunnlag som gjer at vi tek gode og riktige val. 

Her er oversikt over ulike kunnskapsgrunlag som vi nyttar i vårt arbeid