Eksterne samarbeidpartar

Utviklingslaga i Gloppen

Gloppen Næringsorganisasjon 

Frivillige lag og organisasjonar

Pensjonistlaga

Frivilligsentralen

Idrettsrådet