Opningstider

Dei ulike eningane/tenestene i Gloppen kommune har litt ulike opningstider, dei fleste skil mellom sommar- og vintertid
Vil du sjå fullstendige opningstider, klikk på den avdelinga du vil vite meir om.