Prinsipp og kriterium for tildeling av helse og omsorgstenester

Vedteke av: Kommunestyret

Dato: 14. desember 2015

Sak: 81/15

Dette dokumentet er eit verktøy for tenestene, sakshandsamarar og vedtaksnemnd i handsaming og vurdering av melde behov og søknader, til å ta avgjerd om eventuell tenesteyting.

Last ned dokumentet her (PDF, 2 MB)