Sandane gjestebrygge

Prisane gjeld frå 1. januar 2024

Inntil 6 timar: 100,- 

Pr døgn: 210 ,-

Prisane vart sist vedteka av kommunestyret 18. desember 2023.

 

Gå til meir informasjon