Private reguleringsplanar - gebyr til Gloppen kommune

Prisane gjeld frå 1. januar 2024 

Sjå betalingssatsar (PDF, 453 kB)

Gebyret er fastsett av kommunestyret som forskrift 

Vedtak

Prisane var sist vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.