Forskrift om gebyr for handsaming av private reguleringsplanar og byggesaker i Gloppen kommune

Vedteke av: Kommunestyret

Dato: 25. oktober 2023

Sak: 78/23

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata