Middag og tørrmat frå Gloppen kommunale kjøken

Prisane gjeld frå 1. januar 2024. (mva ikkje aktuelt)

Middag og tørrmat - prisar
Tilbod Pris
Middag med dessert 146,- pr porsjon
Middag med dessert (Inntekt under 2G) 111,- pr porsjon
Tørrmat 84,- pr døgn
Dagleg kaffi og kaffimat abo (Gotatunet/Breim/Hyen) 538,- pr månad
Fullkost etter ynskje (inntekt over 2G) 227,- pr dag
Fullkost (inntekt under 2G) 172,- pr dag
Kaffimat Hyen laur/søn 18,- pr dag

 

G = grunnbeløpet i Folketrygda  - blir fastsett av staten.

Her finn du informasjon om kvar du kan søkje om middag og/eller tørrmat.

Avbestillingsreglar/fristar

Du må betale for maten dersom du avbestiller etter fristen.

Middag som vert avbestilt for ein kortare periode enn to dagar gjev ikkje fritak for betaling. Lengre periodar enn tre dagar kan avbestillast, men seinast dagen før fyrste avbestillingsdag.

Vedtak

Prisane vart sist vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.