Delegering av oppgåver og fullmakt

Beskriving av organisasjonen, oppgåvefordelingar og fullmakter.  Alt dette er beskreve i delegeringsreglementet

Gå til delegeringsreglementet