Skjønnsmenn og meddommarar

Valde for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024

Gloppen forliksråd

Medlemmar 

Hans Kåre Os (leiar)
Venke Kollbotn
Alf Erik Røyrvik

Varamedlemmar

Else L. Bakkelid
Martin E. Koren
Oddvar S. Bjørlo

Møtefullmektigar

Monica Grov
Anne-Grete Hoddevik
Vidar Sandal

Skjønnsmedlemmar til Sogn og Fjordane tingrett

Magne Aasen
Marit Straume
Else Tystad
Dagfinn Nyhammer
Åse Marie Ravnestad
Solveig Lien Gusdal
Edgar Kvernevik

Ola Tarjei Kroken
Olav Klungre
Kjell Mardal
Arnfinn Brekke
Rune Nordvik
Randi Honningsvåg

Meddommarar til Sogn og Fjordane tingrett

Kvinner

Elise Eikenes
Oddrun H. Ommedal
Marit Reikvam
Beate D. Nordvik
Sølvi Sunde
Trude Eimhjellen
Britt G. Willumsen

Menn

Stig Håvik
Leidulf R. Bogstad
Arvid F. Gimmestad
Johan Råd
Jørn Lothe
Sivert J. Ommedal
Per Rune Vereide

Meddommarar til Gulating lagmannsrett

Kvinner

Rita Bente Hetle
Bjørg Sandal
Gunnvor Sunde

Menn

Ragnar O. Andenes
Bjørn K. Eikenes
Rune Akse

Meddommarar til Sogn og Fjordane jordskifterett

Anne-Karin Vangberg-Hjelle
Ester Løvland
Kjell Mardal
Margret Sande
Per J. Myklebust
Kjell Paulen