Kommunale politiske verv

Kommunestyret i Gloppen har som oppdrag å velje representantar til mange ulike verv mm. Det er sett ned ei eiga politisk valnemd som har ansvar for å finne fram til personar som kan representere

Verv som skal ha representantar frå Gloppen i perioden 2023-2027

For: 

Rolle

Vara

Vestland Revisjon KO
Representantskapet

Medlem
1) Per Ståle Husevåg, KrF

Vara
1) Katrine A. Heggelund, SV

Vestland Revisjon KO
Styret 

Kandidat
1) Per Rune Vereide, Sp

Vara
1) Mariel E. Koren, MDG

SEKOM sekretariat KO
Representantskapet 

Medlem
1) Per J. Myklebust, Sp

Vara
1) Beate D. Nordvik, H

SEKOM sekretariat KO
Styret 

Kandidat
1) Per Rune Vereide, Sp

Vara
1) Heidi D. Råd, KrF

KS Vest 
Fylkesårsmøte 

Medlem
1) Arnar Kvernevik, Ap
2) Karoline Bjerkeset, Sp
 

Vara 
1) Jan Ove Rygg, H
2) Per J. Myklebust, Sp
3) Beate D. Nordvik, H
4) Hege Lothe, Sv

Særskilt klageorgan for personsaker

Medlem
1) Karoline Bjerkeset, leiar, Sp
2) Reidar Moldestad, H
3) Per J. Myklebust, Sp

Vara
1) Katrine A. Heggelund, SV
2) Ragne M. R. Kandal, KrF
3) Hege Lothe, SV

Nordfjord Miljøverk (NoMil)
Representantskapet

Medlem 
1) Arnar Kvernevik, Ap
2) Ørjan S. Tystad, H
3) Evangeline Sessford, MDG

Vara
1) Karoline Bjerkeset, Sp
2) Alf Erik Røyvik, V
3) Anne M. Kleppenes, KrF
4) Olav Fuglestrand, V
5)
6)

Nordfjord Miljøverk (NoMil)
Styret

Kandidatar
1) Per S. Husevåg, Krf
2) Marit E. Larssen, Sp

-

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Medlem
1) Kristin Sælen, Ap

Vara
1) Magni V. Kroken, KrF
 

Nordfjord havn IKS
Rådet

Medlem
1) Arnar Kvernevik, Ap

Vara
1) Per S. Husevåg, KrF

Nordfjord Havn 
Styret

Kandidatar
1) Jan Ove Rygg, H
2) Solveig L. Gusdal, Sp

-

Jostedalsbreen Nasjonalparkstyre 

Kandidatar
1) Mariel E. Koren, MDG
2) Bard H. Bolstad, Sp

-

Naustdal/Gjengedal landskapsvernområde 

Kandidatar
1) Karoline Bjerkeset, Sp
2) Tord Hafnor, MDG

-

Utviklingsfondet Naustdal/Gjengedal

Kandidatar
1) Karoline Bjerkeset, Sp
2) Tord Hafnor, MDG

-

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane

Kandidatar
1) Julie Lothe, Sp
2) Sjur Atle Austrheim, H

-

Ålfoten Landskapsvernområde

Kandidatar
1) Katrine A. Heggelund
2) Bernt Reed

-

Vassregionutvalet i Vestland
Styret

Kandidat
1) Rune S. Kleppe, H

Vara
1) Olav Klungre, H

Nordfjord Vassområde
Styret

Kandidat
1) Runar S. Kleppe, H

Vara
1) Olav Klungre, KrF

Nordfjordkryssing AS
Styret

Kandidatar
1) Svein-Ottar Sandal, KrF
2) Anders Felde, Sp
3) Marit E. Larssen, Sp

Vara
1) Monica Grov, Ap
2) Runar S. Kleppe, H

Gloppen Energi AS
Styret

Kandidatar
1) Per J. Myklebust, Sp
2) Ola S. Ravnestad, V
3) Hege Lothe, SV

Vara
1) Monica Grov
2) Olav Fuglestrand, V
3) Beate D. Nordvik, H

Gloppen Energi AS
Styret

Styreleiar
Per J. Myklebust, Sp

-

Sogn og Fjordane Energi, SFE
Generalforsamlinga 

Representant
1) Arnar Kvernevik, Ap

Vara
1) Jan Ove Rygg, H

SFE AS
Styret

Kandidat
1) Arnar Kvernevik, Ap

-

Firda Bilag 
Generalforsamlinga

Representant
1) Jan Ove Rygg, H

Vara
1) Katrine A. Heggelund, SV

Firda Bilag AS
Styret

Kandidatar
1) Leidulf Gloppestad, Sp
2) Marit E. Larssen, Sp

-

Midtvegen AS
Styret

Kandidatar
1) Julie Lothe, Sp
2) Bjørn M. Kormseth, AP

-

Movia Holding AS 
Styret

Kandidatar
1) Lisbeth Stensaker, H
2) Arnfinn Brekke, KrF

Vara
1) Dagfinn Nyhammer, H
2) Maria Kayser, SV

Møre og Romsdal heimeverndistrikt 11 

Kandidatar
1) Ørjan S. Tystad, H

Personleg vara
1) Per Rune Vereide, Sp

Alarmsentralen Sogn og Fjordane 
Representantskapet

Utsending
1) Jan Ove Rygg, H

Vara
1) Julie Lothe, Sp

TH Eigedom IKS 
Representantskapet

Utsending
1) Jan Ove Rygg, H
2) Katrine A. Heggelund, SV

Vara
1) Kjell-Magne Birkelund, KrF
2) Marit Reikvam, Ap

Trivselshagen IKS
Valnemnd

Medlem
1) Svein-Ottar Sandal, KrF

-

Stiftinga Musea Sogn og Fjordane

Utsending
1) Arnar Kvernevik, Ap

Vara
1) Kristin Sælen, Ap

Kommunearkivordninga i Vestland KO
Representantskapet

Medlem
1) Anders Felde, Sp

Vara
1) Svein Førde, Ap

Stiftinga Norsk Countrytreff
Generalforsamlinga

Utsending
1) Sjur Atle Austrheim, H

Vara
1) Frode Fagerli, KrF

Stiftinga Norsk Countrytreff
Styret

Medlem
1) Bernt Reed, Sp

Vara
1) Sølvi Sunde, H

Breimsbygda Skisenter AS
Generalforsamlinga

Utsending
1) Dagfinn Nyhammer, H

Vara
1) Maria Veien, Sp

Breimsbygda Skisenter AS
Styret

Kandidatar
1) Per J. Myklebust, Sp
2) Evangeline Sessford, MDG

-

Karnilstunet
Styret

Medlem
1) Svein Førde, Ap

Vara
1) Venke Kollbotn, KrF

Stiftinga Norsk Fjordhestgard
Rådet

Medlem
1) Beate D. Nordvik, H

Vara
1) Heidi D. Råd, KrF

Frivilligsentralen
Styret

Medlem
1) Ragne M. Kandal, KrF

Vara
1) Baard H. Bolstad, Sp

Takstnemnda for eigedomsskatt

Medlem
1) Liss Bergum
2) Alf Eirik Røyrvik
3) Rune Nordvik

Vara
1) Johannes Nedrebø
2) Kristin Sælen
3)

Klagenemnd for eigedomsskatt

Medlem
1) Jenny Hysing, Leiar
2) Laila F. Falck
3) Olav Klungre

Vara
1) Magni V. Kroken
2) Per Ståle Husevåg