Eldrerådet 2023-2027, kontaktinformasjon

Representantar frå pensjonistlaga

Odd Magne Eide

Mobil: 91 76 19 62

Send e-post

Berit Laila Høylo

Mobil: 97 09 60 39

Send e-post

Aud Karin Netland

Mobil: 95 97 21 65

send e-post

Svein Førde

Mobil: 97 16 71 51

Send e-post

Liv Petra Holme

Mobil: 95 22 93 33

Send e-post

Politisk valde medlemmar

Per Ståle Husevåg (KrF)

Mobil: 41 19 31 46 

Send e-post

Runar Stensaker Kleppe (H)

Mobil: 90 12 47 01 

Send e-post

  

Eldrerådet 2023-2027 saman med sekretær for rådet, Beate Kornberg Siv KH