Rekneskap

Rekneskapen for Gloppen kommune blir kvart år lagt fram for kommunestyret til godkjenning på siste møtet før sommaren.

Kommunen sin kontaktperson i rekneskapssaker er økonomisjefen.

2022

2021

2020