Forskrift om unntak frå tidsfristar som krev oppmålingsforretning i Gloppen kommune

Vedteke av: Kommunestyret

Dato: 10. mai 2010

Sak: 19/10

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata