Forskrift om gebyr for tilsyn med spreidde avløp og gebyr for behandling av utselppsløyve

Vedteke av: Kommunestyret

Dato: 25. oktober 2023

Sak: 76/23

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata