Forskrift for tømming av slamavskiljarar, tette tankar mv. og vilkår om betaling av gebyr for Gloppen kommune

Vedteke av: Gloppen kommunestyre

Dato: 25. april 2018

Sak: 23/18

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata