Forskrift til lov om motorferdsel i utmark

Vedteke av: Gloppen kommunestyre

Dato: 16. juni 2014

Sak: 36/14

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata