Forskrift til lov om hundehald

Vedteke av:  Gloppen kommunestyre

Dato: 23. mars 2015

Sak: 19/15

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata