Forskrift om opningstider for serveringsstader i Gloppen

Vedteke av: Gloppen kommunestyre

Dato: 10. mai 2010

Sak: 21/10

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata