Forskrift om jakt etter hjort og minsteareal

Vedteke av: Gloppen kommunestyre

Dato: 17. juni 2016

Sak: 63/16

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata