Forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel i Gloppen kommune

Vedteke av: Gloppen kommunestyre

Dato: 25. september 2006

Sak: 37/06

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata