Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller omsorgsbustad med bemanning gjennom heile døgnet

Vedteke av: Kommunestyret

Dato: 15. juni 2017

Sak: 35/17

Kommunalt forskrift - publisert i Lovdata

Gå til lovdata