Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og dekking av økonomisk tap

Vedteke av: Gloppen kommunestyre

Dato: 25. oktober 2023

Sak: 77/23

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata