Regelverk for bruk av kommunale bygningar til politiske markeringar og ytringar

Vedteke av: Gloppen kommunestyre

Dato: 13. desember 2022

Sak: 103/22

Desse reglande gjeld for kommunale bygningar

  1. Som hovudregel skal det ikkje hengast opp banner med politiske ytringar på kommunale eigedommar

  2. Etter søknad til kommunen er det lov å henge opp banner med politiske ytringar ved markering av arrangement. Kommunedirektøren avgjer søknadane. Avslag kan ankast til formannskapet.

  3. Det er ikkje lov å henge opp banner med politiske ytringar fast på kommunale eigedomar