Forbod mot heliumballongar

Vedteke av: Gloppen kommunestyre

Dato: 19. juni 2019

Sak: 37/19

Kommunestyret vedtok eit forbod mot sal og utdeling av heliumballongar frå kommunal grunn.

Samstundes oppmodar kommunestyret private grunneigarar til å gjere det same.