Vaksinering i samband med ferie og arbeid i utlandet

Prisane gjeld frå 1. januar 2024.

Eigenbetaling for vaksinering i samband med ferie og arbeid i utlandet er kr 272,-  pr vaksinasjon.

Vedtak

Gebyrregulativet vart sist vedteke av kommunestyret den 18. desember 2023.