Vaksenopplæring - prisar

Prisar for elevar/deltakarar som ikkje har rett til gratis opplæring og prøver/eksamen. 

Prisane gjeld for 2024

Vaksenopplæring
Beskriving Pris
Per undervisningstime - dagtid kr 50
Per undervisningstime kveldstid kr 70
Fastpris pr semester (6-9 t pr veke) inkl bøker kr 4 200
Statsborgarprøve kr 600
Samfunnsfagprøve kr 600
Norsk skriftleg (3 delprøver: skrive, lese, lytte) kr 1 000
Delprøve i skriving, lesing eller lytting kr 500
Norsk munnleg kr 1 000
Full norskprøve skriftleg og munnleg kr 2 000

Prisane vert årleg justert og vedtekne av Leiarnettverk for vaksenopplæring i region Sogn og Fjordane