Tryggingsalarm

Prisane gjeld frå 1. januar 2024

Tryggingsalarm
Tilbod Pris pr mnd
Tidelt som helsehjelp *) 0
Anna tildeling av alarm (servicetilbod) 383

*) Når alarm vert tildelt etter   helse- og omsorgstenestelova som helsehjelp

Vedtak

Vedteke av kommunestyret 18. desember 2023