Renovasjonsgebyr for kommunane i NoMil-samarbeidet

Prisane gjeld frå 1. januar 2024  - sjå gebyrforskrifta på NoMil si heimeside

Renovasjonsgebyret er felles for alle kommunane i NoMil-samarbeidet, og det er NoMil som krev inn gebyret.

Vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.