Purregebyr

Prisane gjeld frå 1. januar 2024

Ved for sein betaling av faktura frå Gloppen kommune vert det lagt til renter og gebyr. Renter er alltid etter gjeldande sats.

Blir saka sendt namsmannen kjem det i tillegg gebyr. 

Rentesatsane og gebyra blir fastlagt sentralt.