Omsorgsbustadar - husleige

Prisane gjeld frå 1. januar 2024

Husleiger og fellesutgifter i kommunale omsorgsbustadar og bufellesskap blir auka i samsvar med auken i konsumprisindeksen.

Alle satsane er pr månad og alle prisane er eksklusive straum. 

Omsorgsbustadar

Omsorgsbustadar
Bustad info Pris pr mnd
Gotavegen 68 (hyblane) 7 370,-
Oreteigen, Bustadar 2020 Rom 290-299 7 940,-
Oreteigen, Bustadar 1995 Rom 252-265 7 370,-
Oreteigen, Bustadar 1973 Rom 201-214 og 231-243 6 785,-
Eidsvegen 29, Furubu 2-roms 7 370,-
Gotavegen 49, Gotatunet 7 610,-
Breim, Reedtunet 7 630,-
Breim, Reedtunet Store husvære 8 350,-
Byrkjelo, Byrkjelotunet 7 630,-
Byrkjelo, Byrkjelotunet Store husvære 8 350,-
Hyen, Løkjatunet 7 630,-
Hyen, Løkjatunet Store husvære 8 350,-
Åsavegen 137 b, 139, 143, 147, 149, og 151 7 370,-
Åsavegen 133 a, b og d * 7 210,-
Åsavegen 133 c * 6 455,-
- garasje for leigetakar i Åsavegen 133 750,-
Åsavegen 135, 141 a og b 6 790,-
Nordåsen 44 7 370,-
Nordåsen 44 (hybel) 4 290,-
Lyngtunet, Plassen og Bregnetunet 7 630,-

 

Fellesutgifter som kjem i tillegg til husleiga

(Vedteke av kommunestyret 13. mars, og gjeld frå 1. mars 2024)

Oreteigen kr 842,-
Gotatoppen (Lyngtunet, Bregnetunet og Plassen) kr 757,-
Gotatunet kr 432,- + 50,- for vask og leige av sengkle
Løkjatunet kr 380,-
Reedtunet 380,-
Byrkjelotunet kr 380,-
Furubu kr 184,-

*) Internett i Åsavegen 133 a, b, c, og d: 500 kr pr leilighet/pr mnd

Kva som er fellesutgifter, varierer frå bustad til bustad. Beløpa inkluderer nedskriving av kvitevarer og anna utstyr, vaskemidlar til maskiner og reinhald, leige og vask av handkle og sengekle og varer til personleg hygiene. Ikkje alle bustadene tilbyr alt.

Fellesstraum vert berekna ut i frå faktisk forbruk basert på foregåande år.

Vedtak

Husleigene vart sist vedteke av kommunestyret den 18. desember 2023. 
Fellesutgiftene vedtekne 13. mars 2023