Meklarpakke (betaling for eigedomsopplysningar)

Prisane gjeld frå 1. januar 2024

Betaling for levering av eigedomsopplysningar i samband med privat eigedomssal.

Gebyret er kr 2 625,- (eks mva) /  3 281,- (inkl mva)

Vedtak

Prisane vart sist vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.