Leige av terapilampe

Prisen gjeld frå 1. januar 2024.

Leige av terapilampe kostar 430,- for kvar 14. dag

 

Prisen vart sist vedteken av kommunestyret 18. desember 2023.