Leige av møtelokale på heradshuset

Det er gratis å leige/låne møtelokale på heradshuset av Gloppen kommune.