Leige av kantina ved Gloppen omsorgsenter

Prisane gjeld frå 1. januar 2024

Leige av kantina til innteksgjevande arrangement:

Kr 210,- pr. time

kr. 840,- pr dag.

Elles er det gratis å leige kantina

For reservasjon/lån av kantina - ta kontakt med servicetorget, Gloppen kommune. tlf 57 88 38 00

Prisane var siste vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.