Korttids- og rehabiliteringsopphald ved Gloppen omsorgssenter

Prisane gjeld frå 1. januar 2024   (ikkje mva pliktig)

Korttids- og rehabiliteringsopphald på inntil 60 døgn pr år på Gloppen omsorgssenter kostar kr 193,- pr døgn. (statleg sats)

Avlastningsopphald er vederlagsfritt.

Dag- og nattopphald på omsorgssenteret kostar kr 110,- pr dag/natt. (statleg sats)

Forskrift om egenandel for helse og omsorgstenester, Lovdata

Vedtak

Prisane vart sist vedteke av kommunestyret 13. desember 2022.