Kopiering, utskrift, attestering, e-post, laminering og innbinding

Prisane gjeld frå 1. januar 2024

Desse prisane gjeld alle avdelingane i kommunen, og alle prisar er inkl mva. 

 Pris pr stk
Vanlege kopiar 
Svart/kvit - A4 / A35,- / 10,-
Farge - A4/A310,- / 15,- 
Foto/bilde kopi A4 / A315,- / 20,-
Kopi med attest/rett kopi15,-
Kopi til e-post15,-
Laminering 
A320,-
A4 og mindre15,-
Innbinding - hefte 
Spiral i rygg75,-
  
Store format - kart - Teknisk kontor 
Svart/kvit A2  Papir/plast30,- / 35,-
Svart/kvit A1  Papir/plast35,- / 40,-
Svart/kvit A0  Papir/plast40,- / 45,-
Farge A325,-
Farge A235,-
Farge A145,-
Farge A055,-

 

Prisane vart sist vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.