Kommunal bustad - husleige

Prisane gjeld frå 1. januar 2024
 

Husleiger blir auka i samsvar med auken i konsumprisindeksen.

Alle satsane er pr månad og alle prisane er eksklusive straum. 

Kommunale bustadar

Kommunale bustadar
Bustad Rom Pris pr mnd
Gotavegen 53-61, 71-87, 78-88 2-roms 7 050,-
Gotavegen 63-69 3-roms 7 630,-
Søråsen 54, 56, 58 og 60 2-roms små 6 770,-
Søråsen 62 3-roms 7 370,-
Søråsen 64 5-roms 10 435,-
Valborgkleiva 91 5-roms 10 435,-
Elvaneset 2 4-roms 10 435,-
Ryggjavegen 13 5-roms 10 055,-
Øvrevegen 51B 5-roms 10 435,-
Åslyvegen 16, 1 etg 5-roms 9 200,-
Åslyvegen 16, 2. etg aust 3-roms 7 165,-
Åslyvegen 16, 2. etg vest 4-roms 8 340,-
Åsavegen 188 og 190 5-roms 10 435,-
Åsavegen 192 og 194 3-roms 8 050,-
Idrettsvegen 12 (Leilighet 2) 2-roms 6 590,-
Idrettsvegen 12 (Leilighet 4) 3-roms 7 190,-
Røysatunet 3 4-roms 10 435,-
Eidsvegen 6A (inkl. straum+nett) 2-roms 6 940,-
Eidsvegen 6B (inkl straum+nett) 2-roms 6 940,-

Vedtak

Prisane vart sist vedteke av kommunestyret den 18. desember 2023