Klarlegging av eksisterande eigedomsgrense

Gebyr for første punkt kr 8 140,- For overskytande punkt, per punkt kr 2490, - (år 2024)

Der grensemerke ikkje kan finnast vert klarlegginga fakturert etter satsar frådeling grunneigedom, punkt 1.1.1 i gebyrregulativ  (PDF, 148 kB)