Grensejustering

Grensejustering: Kr 15 290,-
Grensejustering anleggseigedom vert fakturert etter medgått tid

Sjå gebyrregulativ. (PDF, 148 kB)